Psychodynamische therapie

Iedereen heeft een innerlijke wereld die een grote invloed heeft op onze manier van denken, op onze gevoelens en het handelen. Deze innerlijke wereld is een samenspel van gevoelens, herinneringen, ervaringen, overtuigingen en fantasieën. Voor een deel is dit bewust, maar voor een groot deel ook onbewust. Vaak hebben we behoeften, verlangens en wensen die botsen met onze angsten. De spanning die dit interne conflict oplevert kan ons uit balans halen en zelfs hinderen in ons functioneren. Om deze spanning dragelijk te houden, ontwikkelen we als mens allerlei mechanismen (overlevingsstrategieën). Deze mechanismen helpen ons te functioneren binnen "normale grenzen", maar kunnen ons ook hinderen om onze doelen, verlangens en ambities te realiseren.

Het helpt dan om hier aan te werken met psychodynamische therapie, een oplossingsgerichte en kortdurende therapie. Vaak zijn 6-8 sessies voldoende voor een blijvende verandering. Dit komt omdat er verschillende coachings- en therapeutische technieken met elkaar verweven worden. Er wordt gewerkt met wat er zich op dat moment aandient. Dit maakt dat een sessie altijd op maat is, en dynamisch door het gebruik van die verschillende technieken. 

 

Psychodynamische therapie is geschikt voor bijvoorbeeld:

  • depressieve gevoelens
  • angsten en fobieën
  • leren omgaan met emoties
  • onzekerheid en faalangst
  • traumaverwerking
  • rouwverwerking
  • verwerken van gebeurtenissen uit het verleden
  • lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak
  • trichotillomanie (haaruittrekstoornis)

Het kan natuurlijk zijn dat jouw hulpvraag hier niet bij staat, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen zodat we samen kunnen bekijken wat ik voor je kan betekenen.